Elavbrott i Mölndal

31 oktober 2019

Följande gator med omnejd är drabbade: Eklanda Hage

Kabelskåpsbrand vid Gråvidegatan. Orsakar störningar i elleveransen för ett 20-tal kunder i området. Åtgärder för reparation är påbörjade.

Kl 15:45 Avbrottet begränsat till 11 kunder på Gråvidegatan och Ljungmarksgatan. Det skadade skåpet måste bytas. Återstående avbrottstid bedöms till 3 – 4 timmar.

Skåpbytet klart kl 22:05. Alla har strömmen åter. Några kommer att få ett kortare avbrott till inom en timme p g a ett säkringsbyte.

Elavbrott i Mölndal

19 september 2019

Följande gator med omnejd är drabbade: Gunnebogatan, Bergfotsgatan, Enerbacksgatan samt Delbancogatan. Felsökning pågår. Kl14:45 har samtliga drabbade kunder fått strömmen tillbaka. Ett kabelfel gjorde att en transformator löste ut.

Elavbrott i Mölndal

10 september 2019

Följande gator med omnejd är drabbade: John Halls väg, Christina Halls väg, Herrgårdsvägen, Heymans Väg, Vällsjövägen, Postryttaregatan, Skogsgatan, Tallkottegatan, Rådavägen. Felsökning pågår. Vi beräknar att strömmen är tillbaka inom 2 timmar.

Kl 21 har alla kunder fått tillbaka strömmen. Orsaken är en kabelskada förmodligen orsakad av kvällens åska.

Elavbrott i Mölndal

28 juni 2019

Följande gator med omnejd är drabbade: Kryssgatan, Kvarnbygatan, Kvarnbyvallen, Gustavsgatan, Stensjögatan, Höjdgatan mfl. Felavhjälpning påbörjad. Kl 01:45 fick merparten av våra kunder strömmen tillbaka. Felsökning/felavhjälpning pågår fortfarande. Kl 12:07 har samtliga som tidigare varit drabbade av avbrott fått strömmen tillbaka.

Elavbrott i Mölndal

23 april 2019

Följande gator med omnejd är drabbade: Fässberg Torsgård, Safjällsgatan, Lammevallsgatan, Vetekornsgatan, Pinnharvsgatan, Axgatan, Strågatan. Felsökning påbörjad.

Kl 18:03 har alla kunder fått tillbaka strömmen. Orsak till avbrottet är ett kabelfel.