Elavbrott i Mölndal

23 april 2019

Följande gator med omnejd är drabbade: Fässberg Torsgård, Safjällsgatan, Lammevallsgatan, Vetekornsgatan, Pinnharvsgatan, Axgatan, Strågatan. Felsökning påbörjad.

Kl 18:03 har alla kunder fått tillbaka strömmen. Orsak till avbrottet är ett kabelfel.

Elavbrott i Mölndal

30 mars 2019

Följande gator med omnejd är drabbade: Prytzgatan, Kråketorpsgatan, Barnhemsgatan Centrum, Barnhemsgatan Broplatsen.

Kl 23:42 fick alla utom en kund strömmen åter.

Kl 00:35 har alla fått tillbaka strömmen. Fel på en kabel orsakade avbrottet.

Följande område är drabbat:

Lindome på grund av strömavbrott.

Elavbrott

22 mars 2019

Kl 9:00 strömmen åter på Blandsädesgatan 2-8 felet berodde på ett kabelfel

Problem med strömförsörjningen blandsädesgatan 2-8

Felsökning pågår

Vi har tyvärr fått en driftstörning som orsakar störningar i fjärrvärmeleveransen. Förhoppningsvis är vi åter i normal fjärrvärmeleverans om 1 timme.

Elavbrott i Mölndal

17 mars 2019

Följande gator med omnejd är drabbade: Kråketorpsgatanm, Kungsbackavägen Järnvägen, Torrekullavägen Brännemaden, Taljegårdsgatan, Kungsbackavägen.

11:50 hade alla utom en anläggning elen tillbaka

Elavbrott i Mölndal

15 mars 2019

Följande gator med omnejd är drabbade: Rambodalsvägen Stenkrossvägen mfl. Tot 34 kunder berörda. Avbrottet orsakades av en avgrävd kabel. Felavhjälpning pågår. De flesta kunder fick strömmen tillbaka 14:38. Ca 6 st återstår. Reparationsarbete fortsätter beräknas ta ca 4-5 timmar.

21:30 var felet avhjälpt.